Polityka prywatności

I Administrator

1. Niniejsza Polityka Prywatności strony www BodyConditionCenter (zwana dalej „Polityką”) dotyczy strony: www.bodyconditioncenter.pl i jest skierowana do jej użytkowników. Celem jej powstania jest wyjaśnienie użytkownikom rodzaju, zakresu i sposobów korzystania przez Administratora z danych i danych osobowych zbieranych przez Administratora automatycznie. Dodatkowo opisane zostały w niej prawa użytkownika. 

2. Za przetwarzanie danych użytkowników odpowiedzialny jest Karolina Wojtal ul.Małopolska 159/7, 42-218 Częstochowa Polska, NIP:

9492251042, REGON: 520302075

II Dane

1. Podczas korzystania przez użytkowników ze strony zbierane są dane. Część z nich zbierana jest automatycznie jak dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Pozostała część to dane udostępniane nam przez użytkownika, poprzez ich wpisywanie w dedykowanych do tego polach, takie jak adres e-mail czy imię i nazwisko. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnianych nam przez użytkownika danych osobowych znajdują się w regulaminie BodyConditionCenter.

2. Dane zbierane automatycznie są pozyskiwane dzięki umieszczeniu na urządzeniu użytkownika plików cookie.

III Cookie

1. Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę www na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika. Plik ten zawiera dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookie jest podstawowym sposobem przechowywania informacji przez stronę internetową, niemniej w tych samych celach korzysta się także z przestrzeni w przeglądarce zwanej „Local storage”. W tej Polityce postanowienia dotyczące cookie odnoszą się także do Local storage.

2. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają zapisywanie i przechowywanie na urządzeniach użytkowników plików cookie. Użytkownik jest uprawniony jednak w dowolnym momencie do zmiany ustawień swojej przeglądarki i w rezultacie uniemożliwienia Administratorowi uzyskiwania dostępu do danych zebranych za pomocą plików cookie.

3. Zapisanie cookie na urządzeniu użytkownika i zbieranie przez Administratora danych nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

IV Po co nam cookie?

1. Dane zebrane przy wykorzystaniu cookie pozwalają nam zapewnić prawidłowe działanie strony, pomagają zapamiętać preferencje użytkownika (język, kraj) podczas korzystania ze strony i podczas jego przyszłych wizyt, ponadto umożliwiają ulepszanie strony www poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk i wzorów użytkowania. Niezależnie określone rodzaje cookie pozwalają nam uzyskać informacje o tendencjach w zachowaniach użytkowników co usprawnia pokazywanie reklam, poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkownika.

2. Przy wykorzystaniu cookie nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej.

V Udostępnianie danych

1. Administrator wykorzystuje zbierane przez siebie dane. Dodatkowo, w przypadku cookie tzw. strony trzeciej, które są wykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, dane są przez nas udostępnianie naszym partnerom. Celem jest świadczenie nam usług wymaganych przez nas w celu poprawy naszych usług i doświadczenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Główne usługi, do których są wykorzystywane “cookies stron trzecich”, to uzyskiwanie statystyk dotyczących ruchu i umożliwienie działania chat’a na stronie.

2. W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z partnerów Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej (USA). W takich przypadkach jednak zawieramy z naszym partnerem odpowiednie umowy i zawieramy w nich Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

VI Rodzaje cookie

1. Niezbędne pliki cookie – pomagają uczynić stronę internetową użyteczną, umożliwiając działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

2. Cookie strony trzeciej – cookie podmiotów zewnętrznych, z którymi Administrator współpracuje a które nadają własne cookie w celu świadczenia usług na rzecz Administratora. Niezależnie Administrator wskazuje, że strony trzecie mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, gdy kliknie on na ikony typu “Dodaj” lub “Lubię to” charakterystyczne dla danej strony trzeciej podczas pobytu na stronie Administratora. Administrator nie kontroluje stron www podmiotów trzecich ani ich działań i zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich stron www.

3. Trwałe pliki cookie to pliki cookie, które są przechowywane przez określony czas także po zamknięciu przeglądarki i zakończeniu sesji. Oznacza to, że użytkownik wracający na stronę zostanie przez nią rozpoznany.

4. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozwalają stronie monitorować ruch użytkownika podczas jednej sesji.

VII Uprawnienie do usunięcia

1. Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, zmieniając konfigurację przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania plików cookie w przeglądarce, zobacz menu “Pomoc” w samej przeglądarce.